Blog

Blog

2018 juli - Heeft u data honger??

Niemand zal het nog ontkennen, de wereld heeft een ontembare informatie honger naar data. Dit kan globaal om twee redenen zijn: er is behoefte aan inzichten of een applicatie heeft data nodig om te verwerken.
Deze honger naar data is een type behoefte dat ongekende uitdagingen met zich meebrengt:

Lees meer...

2018 juni - Data & AI: Alle remmen los?

Er is al een documentaire gemaakt over een ontwikkeling in een stad in China waar kunstmatige intelligentie (AI) door de overheid wordt ingezet om het gedrag van burgers nauwlettend te kunnen volgen. Concreet betekent dit dat als je als burger een aantal overtredingen begaat, dit gevolgen kan hebben voor je sociale status en dat je beperkingen krijgt opgelegd die je leven minder makkelijk kunnen maken. Je zou dus minder geld kunnen lenen voor een huis of op bepaalde banen niet meer kunnen solliciteren.

Lees meer...

2018 april - Jibes bundelt krachten met DataDogs

 Analytics dienstverlener Jibes neemt branchegenoot DataDogs over. Beide bedrijven helpen haar klanten bij het gebruik van data, met name daar waar de strategie ondersteund wordt middels het digitaliseren. Het specialisme van het Amsterdamse DataDogs is aanvullend op het huidige Jibes portfolio. 

Lees meer...

2018 februari – Data Science toegepast: het meten van Klantbeleving

Veel bedrijven nemen stappen om data-driven te worden en zijn hierbij geïnteresseerd in data science. Het terugkijken op historische gegevens en deze analyseren en visualiseren als onderdeel van Business Intelligence, is inmiddels gemeengoed. Maar wat kunt u met data science? Er zijn vele mogelijke toepassingsgebieden waarbij data science zowel op zichzelf staand of als aanvulling op de traditionele Business Intelligence kan worden gebruikt. In deze blog zal ik het onderwerp ‘meten van Klantbeleving’ uitlichten.

Lees meer...

2018 februari – Data Driven Business Congres (Heliview): Datadogs was erbij!

Het besluit om deel te nemen aan het Data Driven Business Congres (georganiseerd door Heliview) was een goede beslissing. Datadogs helpt namelijk organisaties bij de transformatie naar Data Driven Business te zijn en ondersteunt organisaties op het gebied van Data Analytics, Data Science, Data Engineering en Data Management (vooral GDPR). En dat waren precies de onderwerpen die aan de orde kwamen.

Lees meer...

29 november – Masterclass Data Analytics

Op 29 november organiseert Datadogs de masterclass “How to define your Data Analytics mission and how to create a roadmap”.
Bekijk hier het programma, de onderwerpen die aan bod komen en de sprekers van de dag. Inschrijven is kosteloos en kan via het volgende inschrijfformulier.

Lees meer...

2017 oktober – DataDogs Data Science – opbrengst zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in Nederland groeit exponentieel. Steeds meer gezinnen en bedrijven laten zonnepanelen op daken van huizen en gebouwen plaatsen. Wij vroegen ons af wat het rendement van de investering in zonnepanelen precies is. Leveranciers beloven mooie resultaten maar volgens de kleine lettertjes kan je geen rechten ontlenen aan deze beloftes. Ook op het internet lopen de bevindingen uiteen

Lees meer...

2017 Juli – Building Better People

DataDogs draagt haar kernwaarden Groei, Geluk, Integriteit, Succes en Innovatie niet alleen uit binnen het bedrijf en bij haar klanten, maar ook naar haar omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk. Naast de ondersteuning die wij onze medewerkers geven bij hun maatschappelijke activiteiten geven we hier invulling aan door middel van samenwerking met de stichting Building Better People.

Lees meer...

2017 Juni – Masterclass

Hoewel we inzien dat het migreren van data niet altijd de meest spraakmakende activiteit is, hebben we inmiddels zoveel ervaring hierin opgedaan dat we er absolute kunstenaars in zijn geworden. Dit is goed nieuws want nu kunnen we deze ervaring delen met anderen en klanten hierin ontzorgen.

Lees meer...

2017 April – Data Migratie is een kunst

Nagenoeg alle bedrijven zijn in meer of mindere mate begonnen met de voorbereidingen op een digitale transformatie. In de praktijk betekent dit dat bedrijven moeten nadenken over hun digitale ambities en keuzes moeten maken. Immers, geen enkel bedrijf heeft onbeperkte middelen en tijd.

Lees meer...

2016 September – Master Data Management

Bedrijven investeren continu in de vervanging en verbetering van hun IT-systemen. Deze investeringen worden gedreven door het behalen van kosten besparingen en om in te kunnen spelen op kansen in de markt of het behalen van concurrentie voordelen. Daarnaast vragen klanten een steeds betere service en eisen dat steeds meer producten en diensten online en zonder tussenkomst van personen zijn te bestellen. Van internationaal opererende bedrijven wordt verwacht dat zij hun producten en dienstverlening 24 x 7 kunnen bieden over landsgrenzen heen. Door deze factoren is het aantal en de omvang van applicaties sterk gegroeid en is de hoeveelheid data enorm toegenomen.

Lees meer...

2015 September - Migratie van spaarrekeningen bank

In het weekend van 26 en 27 september, heeft DataDogs een belangrijke rol gehad in de migratie van spaarrekeningen naar het nieuwe Core Bank target systeem van een grote Nederlandse bank. Deze migratie is online uitgevoerd zonder enige downtime voor de klanten.

Lees meer...