Nationale Nederlanden

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden behoort met enkele miljoenen particuliere en zakelijke klanten tot de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland. Naast verzekeringen biedt Nationale-Nederlanden ook bancaire producten (voornamelijk hypotheken) aan. Nationale-Nederlanden biedt haar diensten op verschillende manieren aan: via onafhankelijk adviseurs, banken, gevolmachtigd agenten en haar eigen gespecialiseerde accountmanagers.

Recontruering levensverzekeringen

In de afgelopen jaren hebben Nederlandse financiele autoriteiten aanbevelingen gedaan aan verzekeraars omtrent het kostenniveau van beleggingsverzekeringen. Om deze aanbevelingen te kunnen implementeren, was een vereiste dat de levensloop van de levensverzekeringen kon worden gereconstrueerd. Hierdoor ontstond bij Nationale-Nederlanden de noodzaak om te kunnen beschikken over het polisverleden van al haar beleggingsverzekeringen.

Aanpak

Om dit mogelijk te maken zijn alle verzekeringsgegevens inclusief historie geëxporteerd vanuit actieve en ontmantelde productiesystemen. Daarna zijn deze gegevens in een polis data warehouse geladen. In dit data warehouse wordt de polis omgezet in een standaard polisformaat. Met behulp van een rekenbox die was gekoppeld aan het warehouse, konden diverse berekeningen worden gemaakt.

Door in de aanpak elementen van scrum toe te passen, kon de benodigde functionaliteit in iteraties worden opgeleverd. Uiteindelijk resulteerden de berekeningen in een financiële vergoeding voor de klanten van Nationale-Nederlanden conform de aanbevelingen van de Nederlandse financiële autoriteiten.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contact