Data Migratie

Data Migratie

Als onderdeel van haar dienstverlening levert DataDogs kant en klare oplossingen cq. solutions, die toegepast kunnen worden bij Data Migraties. Het betreft:

Data Migration Readiness Scan

Compact onderzoek naar de kwaliteit van de voorbereidingen van een organisatie of programma op een Data Migratie. Deze solution levert aanbevelingen op om uw voorbereiding te verbeteren.

Data Migration Strategy

Bepalen van de meest geschikte aanpak voor een Data Migratie binnen een organisatie of programma. Deze solution levert een gestandaardiseerd deliverable op: de Migration Strategy.

Data Migration Controller

Standaard software component voor de ondersteuning van een Extract, Transform, Load, Validate proces. Deze component faciliteert een efficiente implementatie van een ETL proces.

Runbook application

Web applicatie gericht op de ondersteuning van de uitvoering van een Data Migratie conform een runbook in een grotere organisatie. Deze applicatie verzekert u van een beheerste, gecontroleerde executie van uw Data Migratie.

In deze solutions zijn kennis en ervaring van DataDogs verzameld, die opgedaan is in een groot aantal Data Migraties in diverse branches. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om op efficiënte wijze te profiteren van deze ervaring.