Migration Controller

Migration Controller

Een data migratie kan complex zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Die complexiteit wordt bepaald door het type product, de fasering waarin de gemigreerde producten worden opgeleverd, de eisen die worden gesteld aan de juistheid van de overgezette gegevens én het tijdsbestek waarbinnen de migratie moet zijn afgerond. Hoe complexer de migratie, hoe meer druk er is om het project beheersbaar te houden. Door de inzet van de juiste tooling kan deze complexiteit beheersbaar worden gehouden en zekerheid worden verkregen over de doorlooptijd van het migratie proces.

Best Practices

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de dagelijkse praktijk van data migraties, heeft DataDogs haar best practises in een Migration Controller ondergebracht. Deze Migration Controller heeft zich al bewezen in vele migraties van een grote verscheidenheid aan bancaire producten, complexe levensverzekeringsproducten en de migratie van individuele pensioenen. De concepten in de engine zijn voor tal van andere producten en branches geschikt.

Database gedreven oplossing

Daar waar veel data migraties door middel van onbeheersbare spreadsheets wordt ondersteund, heeft DataDogs gekozen voor een database gedreven oplossing. Essentieel voordeel hiervan is dat de migratie plaatsvindt vanuit één centraal punt. Daar zijn de gegevens vastgelegd, maar ook de transformaties die zij ondergaan en de status waarin zij zich bevinden. Hierdoor ontstaat een beheersbare en repeteerbare oplossing.

De Migration controller

De Migration controller is gebaseerd op Microsoft SQL Server Integration Services tooling. Deze ETL suite wordt door de leidende technology watchers gezien als een van de beste in de markt. De technology is zeer goed schaalbaar zodat ook grote hoeveelheden data tijdens een migratie probleemloos verwerkt kunnen worden. Bovendien is de technology beschikbaar in Azure, de Microsoft Cloud. Hiermee is deze technologie bij uitstek geschikt voor migraties van, via en naar de cloud.

De Migration Controller is binnen financiële instellingen uitvoerig op de proef gesteld en voldoet aan de eisen die auditors hebben gesteld.

Meer weten over data migratie?

Kom langs op ons kantoor, we helpen u graag.

Maak een afspraak