Data Engineering

Data Engineering

Data Engineering is het verzamelen van gestructureerde en ongestructureerde data uit bronsystemen in nieuwe structuren om hieruit te kunnen analyseren en rapporteren. De complexiteit in deze discipline, zit ‘m met name in de hoeveelheden data en de datakwaliteit. Het niet juist beoordelen van deze complexiteit zal leiden tot een onvoldoende of onjuiste informatie bij de besluitvormers.

Verzamelen en omzetten van data

Het verzamelen van de juiste data en het omzetten hiervan in de juiste nieuwe structuren, geeft een organisatie een dermate goede uitgangspositie dat hiermee tot nieuwe inzichten kan worden gekomen. Een gedeelte van de keuzes die hierbinnen moeten worden gemaakt zijn technisch van aard (tooling, infrastructuur) maar de belangrijkste keuzes zijn functioneel van aard (inhoud en periodiciteit van de analyses).
DataDogs biedt haar dienstverlening aan om u de juiste keuzes te laten maken en vervolgens ook daadwerkelijk te implementeren.

Dienst die DataDogs hiervoor additioneel heeft ontwikkeld

• Data quality check

Wat is een Data quality check?

Lees meer