Data Science

Data Science

Data Science is het interdisciplinair kennisgebied rond wetenschappelijke methoden, processen en systemen om kennis en inzichten te vergaren uit data in welke vorm dan ook, gestructureerd of ongestructureerd.
DataDogs onderscheidt vier aandachtsgebieden binnen Data Science:

1. Verzamelen en beschikbaar maken

Binnen dit aandachtgebied ligt de focus om extractie van data uit (productie) systemen en systemen waarin grootschalige data verzameld wordt. Deze data wordt beschikbaar gemaakt voor verdere verwerking. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van codificatie om ongestructureerde gegevens geschikt te maken voor analyse. Ook kan gebruik gemaakt worden van aggregatie om de hoeveelheid gegevens hanteerbaar te maken. In dit aandachtsgebied speelt de Data Engineer een hoofdrol.

2. Preparatie

Binnen dit aandachtgebied wordt de data voorbereid voor analyse. Door middel van ijking worden verschillende dimensies van de data vergelijkbaar gemaakt met elkaar. Op basis van statistische algoritmes worden ‘outliers’ geëlimineerd en/of missende waarnemingen aangevuld. Ook kan gebruik gemaakt worden van afbeeldingen, zoals een logaritmische schaal, om betere verdelingen te krijgen van de data. Data preparatie vereist, naast technische vaardigheden, een statistische achtergrond.

3. Analyse

Met behulp van statische modellen, ook wel machine learning algoritms genoemd, worden patronen in de data geanalyseerd en worden op basis van de geprepareerde waarnemingen uit het verleden voorspellingen gedaan naar de toekomst. De kwaliteit van de modellen wordt getoetst aan de hand van waarnemingen in een test groep. De data scientist, die deze werkzaamheden uitvoert, is thuis in de wereld van modellen en algoritmes en is in staat het juiste model te selecteren voor de analyse.

4. Visualisatie

De resultaten van de analyse worden inzichtelijk gemaakt met behulp van grafieken en tekeningen. Naast traditionele vormen zoals line charts, bar charts en pie charts wordt ook gebruik gemaakt van word clouds, heat maps en geografische representaties. Dit aandachtsgebied heeft grote invloed om de acceptatie van de resultaten van de data scientist.
DataDogs beschikt over gespecialiseerde expertisen op elk van deze aandachtsgebieden. Deze maakt het mogelijk het inzicht in uw eigen bedrijf te vergroten en te verdiepen.

Data Science toegepast: het meten van Klantbeleving

Lees meer over het meten van klantbeleving in onze nieuwe Blog

Check de vier aandachtspunten van uw bedrijf

Benieuwd naar wat DataDogs voor u kan betekenen? Maak een afspraak of bel ons.

Maak een afspraak