Data Migratie

190717 DD migratie iconNieuwe business applicaties bieden ondernemingen mogelijkheden de bedrijfsvoering beter te ondersteunen. Bij de invoering van deze applicaties, is het nodig de gegevens van uw klanten, contracten en producten over te brengen naar de nieuwe applicaties. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt dit een lastig proces waar de inbreng van specialisten vereist is.

Wat is een succesvolle datamigratie?

Een succesvolle datamigratie start met een grondige analyse van de te migreren gegevens. In deze analyse wordt de data kwaliteit vastgesteld en komt de wenselijkheid van dataschoning aan de orde. Ook is het belangrijk een goed beeld te hebben van de functionele verschillen tussen bron- en doelapplicaties. Deze “gaps” kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in de nieuwe applicaties of tot het verhogen van de intelligentie van het migratieproces om bijvoorbeeld data te verrijken. Om onverwachte effecten van de migratie te voorkomen is het van belang betrokkenen goed te informeren over de wijzigingen waarmee de migratie gepaard gaat. Bij de datamigratie zelf spelen data extractie, data transformatie, het laden van de data en de validatie van de data conversie een grote rol. Deze stappen maken onderdeel uit van het functioneel migratieproces, dat ondersteund wordt door een geautomatiseerd migratiesysteem. Kennis en ervaring op deze gebieden zijn cruciaal voor programma-/projectmanagers van Datamigratie trajecten.

De datamigratie specialisten van DataDogs zijn erin geslaagd onze migratie voorspelbaar te maken zonder verrassingen voor onze klanten.

Uitgebreide ervaring met complexe datamigratie trajecten

De specialisten van DataDogs beschikken over uitgebreide ervaring met complexe datamigratie trajecten. DataDogs kan op basis van deze ervaring een doordachte aanpak en een betrouwbare planning presenteren voor uw datamigratie. Hierbij staan de gecontroleerde uitvoering van de migratie en het voorkomen van onverwachte verstoringen voorop.

Contact