Control Room

Control Room

Met een steeds dynamischere en snel veranderende wereld neemt ook het aantal overnames, fusies, integraties en daarmee (data) migraties toe. Iedere operatie op zijn eigen wijze complex met grote belangen op het spel.

Methoden en technieken voor data migratie

In aanloop naar een (data) migratie kunnen allerlei methoden en technieken (van Prince2 tot Agile/SCRUM) gebruikt worden voor de oplevering van de (deel)producten. Maar helpen deze u ook tijdens de executie/ingebruikname? Hoe houd u grip op alle activiteiten en afhankelijkheden tijdens de Go-Live? Waarbij veel mensen zijn betrokken van verschillende partijen met, vaak grote, onderlinge afhankelijkheden. Hiervoor richten wij bij DataDogs een centrale Control Room in, die op basis van het Runbook de regie voert over al deze activiteiten, afhankelijkheden en partijen.

Control Room migratie executie

De centrale Control Room is sturend en coördinerend tijdens de migratie executie. Welke activiteit moet wanneer en door wie gestart worden? Welke afhankelijkheden moeten zijn ingevuld voordat de volgende activiteit uitgevoerd mag worden? En het Runbook is hierbij de leidraad. In aanloop naar de migratie executie stellen alle partijen eigen (decentrale) runbooks op met de noodzakelijke migratieactiviteiten en afhankelijkheden. Deze worden door de centrale Control Room geïntegreerd tot een centraal Runbook waarin ook de partij overstijgende afhankelijkheden worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de Go voor de start van de migratie. Dit centrale runbook wordt vervolgens veelvuldig getoetst middels Dry Runs, Test Cycles, Dress Rehearsal(s) om vervolgens de leidraad te worden van de migratie executie.

Runbook coordineerd de centrale Control Room

Aan de hand van het Runbook coördineert de centrale Control Room de migratie executie. Niets gebeurd er zonder een opdracht vanuit het Runbook. De uitvoer wordt nauwlettend in de gaten gehouden om de volgende acties uit te zetten. Iedere uitgezette opdracht wordt ook weer afgemeld zodat de vervolgacties uitgezet kunnen worden. Niemand hoeft meer “na te denken”, het is een kwestie van doen. Simpelweg het draaiboek volgen. Deze is immers al veelvuldig getest en heeft zichzelf bewezen alle activiteiten te bevatten voor een succesvolle migratie. Alle uitvoerende partijen hebben de stappen immers al meerdere malen uitgevoerd, niets is meer nieuw voor ze. Alleen de gezonde spanning van “nu is het for real”. Intussen worden verschillende belanghebbenden op de hoogte gehouden van de actuele voortgang.

Wat als er iets mis gaat?

Maar wat als er dan toch iets mis gaat? Uitloop wordt vroegtijdig door de centrale Control Room vastgesteld op basis van de doorlooptijd die van de activiteiten bekend is. Hier wordt dan ook naar geacteerd om erger te voorkomen. SME’s in de rol van Incident Managers worden op het Incident gezet om oplossingen af te dwingen en uitloop te voorkomen/beperken. Indien nodig worden de partijen met opeenvolgende activiteiten geïnformeerd.

Herplanning - Fallback Runbook

Indien de uitloop ernstige vormen begint aan te nemen wordt er een herplanning uitgevoerd.
Maar wat als het echt “goed” mis gaat? Ook daarop is de centrale Control Room voorbereid middels Fallback Runbook(s). Deze zijn vooraf opgesteld en getoetst voor het geval iets mis gaat en de reeds uitgevoerde acties ongedaan gemaakt moeten worden. Of Fallforward runbook(s) voor het geval u de uitgevoerde acties niet meer (tijdig) terug kunt draaien (Point of No Return gepasseerd) en u wel door moet.

Kortom voor alle denkbare scenario’s biedt de centrale Control Room controle en grip middels een runbook voor een gecontroleerde verloop van de migratie executie.

Iedere migratie is anders

DataDogs kan hierbij helpen door eerdere ervaringen toe te passen op uw situatie.

Maak een afspraak