Data Migratie – Full service

Data Migratie – Full service

Terwijl het applicatie landschap wijzigt om rekening te houden met de voortschrijdende digitale transformatie van uw organisatie zorgt data migratie voor business continuity. Dat geldt vooral voor het moment van overgang naar (een) nieuwe applicatie(s) en de periode erna. Door een nauwkeurige migratieaanpak worden klachten van klanten over “gewiste” gegevens net zo voorkomen als klachten van eigen afdelingen over onvindbare contracten en historie. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt dit een lastig proces waar de inbreng van specialisten vereist is.

Data migratie start met een grondige analyse

Een succesvolle data migratie start met een grondige analyse van de te migreren gegevens. In deze analyse wordt de data kwaliteit vastgesteld en komt de wenselijkheid van dataschoning aan de orde. Ook is het belangrijk een goed beeld te hebben van de functionele verschillen tussen bron- en doelapplicaties. Deze “gaps” kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in de nieuwe applicaties of tot het verhogen van de intelligentie van het migratieproces om bijvoorbeeld data te verrijken. Om onverwachte effecten van de migratie te voorkomen is het van belang betrokkenen goed te informeren over de wijzigingen waarmee de migratie gepaard gaat. Bij de data migratie zelf spelen data extractie, data transformatie, het laden van de data en de validatie van de data conversie een grote rol. Deze stappen maken onderdeel uit van het functioneel migratieproces, dat ondersteund wordt door een geautomatiseerd migratiesysteem. Kennis en ervaring op deze gebieden zijn cruciaal voor programma-/projectmanagers van data migratie trajecten.

De data migratie specialisten van DataDogs zijn erin geslaagd onze migratie voorspelbaar te maken zonder verrassingen voor onze klanten.

De specialisten van DataDogs beschikken over uitgebreide ervaring met complexe data migratie trajecten. DataDogs kan op basis van deze ervaring een doordachte aanpak en een betrouwbare planning presenteren voor uw data migratie. Hierbij staan de gecontroleerde uitvoering van de migratie en het voorkomen van onverwachte verstoringen voorop.

Meer weten over een succesvolle data migratie?

Kom langs op ons kantoor, we vertellen u graag van A tot Z wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact